ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητά Μέλη,

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 16:00, στο παλαιό δημαρχείο της Castagnola, Piazza Carlo Cattaneo 1, 6976 Castagnola, θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου·
  • Οικονομικός απολογισμός·
  • Εκλογή Προέδρου και Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής·
  • Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2022 είτε στο e-mail της Κοινότητας info@comunita-ellenica.ch είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Κοινότητας, Comunità Ellenica del Cantone Ticino, Casella Postale 1902, CH-6901 Lugano.

Βάσει του Άρθρου 8 του Καταστατικού της Κοινότητας, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη, τα οποία έχουν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται έγκυρη με την παρουσία τουλάχιστον του ημίσεος συν ενός των μελών, τα οποία έχουν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους. Σε περίπτωση μη επίτευξης του απαιτούμενου αριθμού παρουσιών, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα μετατεθεί μία εβδομάδα αργότερα την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, δηλαδή, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 16:00 στο παλαιό δημαρχείο της Castagnola (Piazza Carlo Cattaneo 1, 6976 Castagnola).

Η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται έγκυρη ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων Μελών.

Με εκτίμηση.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Απάντηση