Επικοινωνία

Για να λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας τις ενημερώσεις και τα νέα της Κοινότητας, εγγραφείτε εδώ:


Για να επικοινωνήσετε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην παρακάτω διευθύνσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας σε αυτή την σελίδα.

ΔιεύθυνσηComunità Ellenica del Cantone Ticino
Casella Postale 1902
CH-6901 Lugano
E-mailinfo@comunita-ellenica.ch