Δραστηριότητες

Στην σελίδα αυτή ανακοινώνονται όλα τα νέα και οι δραστηριότητες της κοινότητας, πλην των σχετικών με την ενορία και το ελληνικό σχολείο, οι οποίες εμφανίζονται στις οικείες σελίδες.

Για τις παλαιότερες δραστηριότητες της Κοινότητας μπορείτε να αναφερθείτε εδώ.

Νέα και Ανακοινώσεις