Εγγραφή Μελών

Μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Καντονιού Τιτσίνο μπορούν να γίνουν όσοι το επιθυμούν και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Καταστατικό, αρ. 5α):

  1. Ενδιαφέρονται για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.
  2. Διαμένουν στο καντόνι Τιτσίνο.
  3. Έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.
  4. Αποδέχονται τους όρους του Καταστατικού της Κοινότητας.

Για την εγγραφή στην Κοινότητα απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης και η αποστολή της στην διεύθυνση:

Comunità Ellenica del Cantone Ticino
Casella Postale 1902
CH-6901 Lugano

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε την συμπληρωμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Κοινότητας:

info@comunita-ellenica.ch

Η έγκριση της αίτησης εγγραφής υπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας.

Τα ποσά της ετήσιας συνδρομής των μελών διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογένειες100 Fr.
Απλά μέλη50 Fr.
Φοιτητές25 Fr.

Το ποσό της συνδρομής θα πρέπει να κατατεθεί στον ακόλουθο λογαριασμό με αιτιολογία «Quota annuale soci»:

IBANCH15 0024 7247 Q561 1132 0
SWIFT/BICUBSWCHZH80A
ΚάτοχοςComunità Ellenica del Cantone Ticino
Casella Postale 1902
CH-6901 Lugano

Αίτηση εγγραφής μέλους: [ελληνικά] [ιταλικά]