Έναρξη μαθημάτων ελληνικού σχολείου για το έτος 2021–2022

Το ελληνικό σχολείο του Τιτσίνο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του σε παιδιά και ενήλικες που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στοχεύουν στην κατάκτηση ουσιαστικών γλωσσικών επικοινωνιακών…