Έκθεση ζωγραγικής της Rosa Chiossi, 16 Σεπτεμβρίου 2023