Βραδιά λογοτεχνίας με φιλοξενούμενο τον καθηγητή Κο Θεόδωρο Μόδη