Βραδιά λογοτεχνίας με φιλοξενούμενο τον καθηγητή Prof. Roberto McCormick